מיתוג סול תשתיות בע״מ

http://irita.co.il/project/%D7%A1%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%B4%D7%9E-%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%92/