דניאלה, מיתוג ועיצוב למסעדה

http://irita.co.il/project/דניאלה-מיתוג-ועיצוב-מסעדה/