תנובה, אייקונים לאריזות "גורמה"

http://irita.co.il/project/תנובה-אייקונים-אריזות-גבינה/