שרית שני חי, קטלוג לתערוכת מתנות

http://irita.co.il/project/שרית-שני-חי-קטלוג-תערוכה/