הוצאת בבל, עיצוב ואיור כריכה לספר "בשם אנגליה"

http://irita.co.il/project/עיצוב-ספר-הוצאת-בבל