עלית, סדרת אריזות סוכריות גומי

http://irita.co.il/project/עלית-אריזה-סוכריות-גומי/