עיצוב ואיור כריכת ספר, הוצאת בבל

עיצוב ואיור כריכת ספר, הוצאת בבל