מן העתונות – התקציר נפתח ונסגר בעמוד ללא צורך במעבר לעמוד אחר

מן העתונות - התקציר נפתח ונסגר בעמוד ללא צורך במעבר לעמוד אחר