כרטיס חנייה, קניון קרית אתא

כרטיס חנייה, קניון קרית אתא