עלית, סדרת אריזות סוכריות גומי

בשנת 2001 יצאה עלית עם סדרת סוכריות הגומי כאשר לראשונה שווקו הסוכריות באריזות ממותגות ולא בתפזורת כמקובל עד אז בשווקים.

הסוכריות יוצרו בטעמים ובצורות שונות אטרקטיביות לילדים (שיניים, פומפונים, נחשים ועוד). העיצוב כלל סדרה של אריזות אשר המשותף להן היה לוגו בעל מראה פלסטי של גומי, רקע ומיקום האלמנטים. הבידול של כל אריזה בסדרה נעשה באמצעות שונות בצבע הרקע ובאמצעות איור מייצג המלווה את הצורות השונות של הסוכריות.