עמותה להנצחת מאיר הר ציון ומורשתו

עמותה חדשה לזכרו ולהנצחתו של מאיר הר ציון. תהליך העבודה היה מורכב ולא קל היות והיו מעורבים בו בני משפחתו של מאיר הר ציון. מעורבות רגשית בתהליך עיצוב מהווה אתגר מכיוון שקשה לקבל החלטות כאשר הקשר למונצח אישי כל כך. לשמחתנו בסוף הדרך התקבלה החלטה והסתיים התהליך בהצלחה.
ואנחנו יכולים להיות גאים בתוצר ובכך שהעמותה משתמשת בלוגו לצורכי המשרד ומוצרי השיווק שלה.

האתגר העיצובי היה לשלב את הלאומיות ואהבת הארץ שאפיינו את מאיר הר ציון ז״ל, תוך שמירה על מסר חיובי, אשר ימשוך אליו את קהל היעד.