קטלוג מקופל כקונצרטינת גלויות דואר נתלשות. צד אחד פרטי הקשר וצד שני פרטי המוצרים.

קטלוג מקופל כקונצרטינת גלויות דואר נתלשות. צד אחד פרטי הקשר וצד שני פרטי המוצרים.