Milestone, מיתוג ועיצוב לוגו ואתר אינטרנט

Milestone היא חברת השקעות נדל"ן בברלין. פרוייקט מיתוג החברה כלל עיצוב לוגו ועיצוב אתר אינטרנט בעברית ובשפות לועזיות. לשם עבודת המחקר ואיסוף החומר נסע הצוות לביקור במשרדי Milestone וביצע סיורים ברחבי העיר בין נכסי החברה במטרה ללמוד על החברה ולאסוף חומר ויזואלי שיסייע במיתוגה (צילומי ווידאו וסטילס).

הלוגו משלב את שם החברה המעוצב בטיפוגרפיה נקייה ביחד עם איור שנעשה בהשראת צילום חזית מבנה בברלין ומשקף מבט אופייני של חזיתות המבנים בעיר. במבנה עצמו 4 'מדרגות' ב-4 צבעים שונים וניתן לראות במדרגות אלו מעין רמיזה לצמיחה בערך ההשקעה של הלקוחות.