Oasis Networks, מיתוג ועיצוב לוגו ואתר אינטרנט

חברת Oasis Networks (או בקיצור חברת Oasis) מבצעת הקמת תשתיות לוויין בעיקר ביבשת אפריקה. הלקוחות של Oasis הן חברות תקשורת גדולות החולשות על טכנולוגית תקשורת הלוויינים עבור פרויקטים ברחבי העולם. Oasis מבצעת את הקמת התשתיות ומייצרת את החיבור הנכון בין אותן חברות בינ"ל לבין הלקוחות הספציפיים שלהן במדינות היעד. Oasis מצליחה למנוע את הבעיות העלולות לצוץ במהלך ביצוע הפרויקט בשל הפער הפיזי והתרבותי בין החברות הגדולות לבין לקוחותיהן .

ראשית תהליך המיתוג היתה באבחון מדויק של הערך המבדל בו התייחדה Oasis – תפקידה כגורם המקשר ומגשר בין ספקיות הטכנולוגיה לבין הצרכנים שלהן בארצות היעד. זהו קישור וגישור בין עולם מפותח לעולם מתפתח, בין תרבויות ובין בני אדם. על בסיס זה עוצב הלוגו ואופיין אתר האינטרנט.

ניתן להבחין כי הלוגוטייפ סוגנן לכדי צורה הזורמת ללא הפרעה כאשר האותיות מתחברות יחדיו בתנועה ובצבע. הצבעים עצמם נועדו לשדר חמימות וארציות היות והדגש הוא על התקשורת הבין אישית (בשונה מעיצוב השם דגש על הקדמה הטכנולוגית ועושה פעמים רבות שימוש בצבעים קרים).

בנוסף, בתהליך המיתוג עוצב גם סמליל שימושי לאותיות ON המהוות את ראשי התיבות של החברה Oasis Networks – סמליל זה אשר בו נעשה שימוש רב באתר החברה נועד לבטא את השירותיות של Oasis כלפי לקוחותיה והוא משתלב היטב עם הסלוגן: ONline with you.

אתר האינטרנט

איפיון ועיצוב אתר האינטרנט התבסס אף הוא על הערך המבדל. במרכז עמוד הבית ישנה גלריה של צמדי תמונות: תמונות מעבודת השטח של הצוותים במדינות היעד באפריקה ומולן תמונות מן העולם המפותח (משרדים מודרניים ואורח חיים מודרני).

מתחת לגלריה מופיע טקסט משמאל וטקסט מימין כשבתווך ביניהם מופיע הכיתוב ON בעיצובו אשר ממש באופן פיזי עושה את החיבור בין שתי הפסקאות. הימנית מתארת את עבודת השטח באפריקה ואילו השמאלית מתארת את ספקיות תקשורת הלוויין כלקוחות מרוצים של Oasis.

באמצעות מפת הלוויין ניתן לראות כבר בעמוד הבית כיצד נפרשים הפרויקטים של Oasis ברחבי היבשת – המפה עצמה מובילה אל גלריית הפרויקטים. כך נעשה חיבור רעיוני המפעיל את הגולש ממש פיזית – בלחיצת כפתור על סיכה במפה – להגיע ממבט הלוויין (חברות המערב) היישר אל השטח באחת מארצות אפריקה.

עיצוב האתר מינימליסטי ונעשה ניסיון לייצר מתח בין אזורים נקיים ולבנים, לבין אזורים בהם כתמים חומים והכל תוך שימוש באלמנטים חווייתיים למשתמש שאינם בולטים במבט כללי ונגלים רק תוך כדי השימוש והניווט באתר.

לאתר Oasis Networks