תוצרת והגעה ליעד

המוצר מגיע אל היעד ומקבל פידבק ראשוני מקהל היעד. זאת ״שעת המבחן״ של המוצר. לאחר ניטור ומדידה ניתן לבצע תיקונים והתאמות בהתאם לתוצאות בשטח.

הפרויקט הסתיים. הלקוח משתמש במוצר.

נגישות